Ledarskapsutbildningar

Coachande ledarskap

Coachande ledarskap, en ledarstil som bidrar till ökar engagemang, större ansvarstagande och även kan stärka arbetsglädjen i personalgrupper. Utveckla din förmåga att coacha människor i deras arbete och för bättre arbetsresultat.
Läs mer: Chefsutbildningar

Retorik för ledare

Att förmedla obekväma budskap, att påtala fel eller brister ingår i arbetet som ledare. Samtidigt är det en ständig utmaning, oavsett hur länge man har arbetat som ledare och oavsett på vilken nivå, bransch eller verksamhet.
Läs mer: Retorik för chefer och ledare

Personligt ledarskap

Stärk din egen förmåga att leda både dig själv och din personal genom att utveckla ditt personliga ledarskap.

Läs mer: Personligt ledarskap

 

Positiv respons

Att i rollen som chef och ledare vara duktig på att ge positiv återkoppling, både i form av att ge beröm och uttrycka uppskattning, kan göra under på en arbetsplats, men också ha stor betydelse i enskilda människors liv. Ändå avstår många chefer och arbetsledare från att beröm och uppmuntran, trots att beröm kan utveckla och lyfta både arbetslag och hela organisationer? Bli bättre på att coacha din personal och dina kollegor. Utveckla dina kunskaper och färdighet i att ge beröm och uttrycka uppskattning.

Läs mer: Att ge positiv respons

Utvecklande ledarskap

Nedan hittar du utbildningar i cochande ledarskap för dig i arbetslivet. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum m.m.

Läs mer: www.utbildning.se/coachande-ledarskap

Lästips: Social kompetens i arbetslivet

En viktig personegenskap för chefer och ledare är social kompetens. Vi tipsar om böcker kring temat social kompetens och personlig utveckling.

Läs mer: Boktips

Entreprenörens tio budord

Många människor känner till och även påverkas av Jantelagens budord, ibland medvetet, ibland omedvetet. Jantelagen och jantementaliteten är kända begrepp. Vad inte lika många människor känner till är entreprenörens tio budord, inspirerande budord för personlig utveckling, men också hur man ser på sig själv och andra människor.

Läs mer: Entreprenörens budord

Copyright 2019 Ledarskapsutbildningar.nu